Sunday, August 22, 2010

Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran


  • Pembelajaran berlaku melalui proses pemerhatian dan peniruaan. Oleh itu, guru boleh memilih ciri-ciri model yang ada ketokohan seperti dipandang tinggi, cekap, baik selaras dengan matlamat modeling untuk dijadikan teladan di dalam kelas.
  • Kukuhkan tingkah laku yang hendak dijadikan tiruan. Guru boleh memuji pelajar yang bertulisan kemas, paparkan hasilan tulisan dan melantik pelajar sebagai ketua kumpulan. Pelajar lain akan bermotivasi untuk mengikut perlakuannya.
  • Menggunakan model sebenar. Contohnya guru membawa tukang kebun untuk menunjukkan cara yang betul membuat cantuman tunas. Guru model simbolik-langkah kerja. Pelajar membaca langkah 1, manakala guru akan menjelaskan langkah di samping tukang kebun membuat secara praktik.
  • Pastikan setiap pelajar dapat melihat model dengan jelas. Tegaskan perlakuan yang hendak ditiru dan dikukuhkan. Pelajar juga dapat meniru dengan cepat.
  •  Ulang dan tegaskan langkah yang penting. Beritahu sebab atau kewajarannya.
  •  Paparkan hasilan kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan merangsang pelajar lain berusaha sebagaimana pelajar berkenan. Akan timbul keinginan pelajar lain untuk hasilkan karyanya diaparkan.
  • Guru juga perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang bermutu tinggi
  •  Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.
  •  Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.

Sumber:

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

limuna.ipislam.edu.my/wp-content/uploads/.../teori-pembelajaran.ppt

No comments:

Post a Comment