Wednesday, August 11, 2010

JENIS-JENIS PENIRUAN


Terdapat 5 jenis peniruan yang telah dikemukakan oleh Albert  Bandura.
1.    Peniruan langsung
·         Meniru tingkahlaku yang ditunjukkan oleh model melalui proses pemerhatian.
·         Sebagai contoh, seorang individu meniru cara fesyen artis pujaannya.

2.    Peniruan tidak langsung
·          Berlaku melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung.
·         Sebagai contoh, seorang individu  meniru watak yang dibaca dalam buku atau peniruan melalui  pemerhatani seorang guru yang sedang mengajar rakannya.

3.    Peniruan gabungan
·         Peniruan yang menggabungkan tingkah laku yang berlainan.
·          Melibatkan peniruan langsung dan peniruan  tidak langsung ataupun kedua-duanya.
·         Sebagai contoh, seorang pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna daripada buku yang dibacanya, kemudian menghasilkan sebuah lukisan yang tersendiri.

4.    Peniruan sekat laluan
·         Merupakan tingkah laku yang ditiru dan ianya hanya sesuai dilakukan untuk situasi tertentu sahaja.
·          Sebagai contoh, seorang pelajar meniru fesyen pakaian pelakon yang disanjungnya di televisyen, akan tetapi fesyen tersebut tidak boleh dipakai di sekolah.

5.    Peniruan tak sekat lakuan
·         Merupakan tingkah laku yang ditiru, dan tingkahlaku itu  boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi.
·         Sebagai contoh, seorang pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Sumber:
Sang, M. S. (2009). murid dan alam belajar. selangor: Penerbitan Multimedia SDN.BHD.
http://www.scribd.com/doc/7747475/Albert-Bandura

No comments:

Post a Comment