Friday, August 6, 2010

SEJARAH TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL


Apakah Teori Pembelajaran Sosial?

Teori pembelajaran sosial yang dicadangkan oleh Albert Bandura mungkin telah menjadi teori yang paling berpengaruh dalam pembelajaran dan pembangunan. Sementara itu, ianya banyak berasaskan konsep-konsep asas teori belajar tradisional, Bandura percaya bahawa penguatan langsung tidak boleh untuk semua pembelajaran.
Teorinya menambah elemen sosial, dengan alasan bahawa orang boleh mempelajari maklumat baru dan perilaku dengan melihat orang lain. Ianya dikenali sebagai belajar observasional (atau model), jenis pembelajaran ini boleh digunakan untuk menerangkan pelbagai perilaku.
Beradarkan teori pembelajaran sosial ini, Bandura berpendapat bahawa manusia belajar dari satu sama lain, melalui pemerhatian, peniruan, dan model. Teori ini sering disebut sebagai jambatan antara teori belajar behavioris dan kognitif kerana meliputi perhatian, memori, dan motivasi.
seseorang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku. "Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan: dari mengamati orang lain, satu bentuk idea tentang bagaimana perilaku baru dilakukan, dan pada kesempatan kemudian maklumat ini kod berfungsi sebagai panduan untuk bertindak." (Bandura). Sosial teori belajar menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi pengaruh timbal-balik terus menerus antara kognitif, perilaku, dan persekitaran.
Konsep Dasar Belajar Sosial
             Seseorang dapat belajar melalui pemerhatian.


Dalam kajian terkenal "Bobo boneka", Bandura menunjukkan bahawa anak-anak belajar dan meniru perilaku yang mereka telah diamati pada orang lain.  Anak-anak dalam kajian bandura melihat melakukan kekerasan terhadap boneka Bobo. Anak-anak itu, kemudian dibenarkan untuk bermain di sebuah bilik dengan boneka Bobo, mereka meniru tindakan agresif mereka sebelum diperhatikan .
Bandura mengenalpasti tiga model asas pembelajaran observasional:
1. Model hidup, yang melibatkan seorang individu sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak seperti perilaku
2. Model pembelajaran verbal, yang melibatkan keterangan dan penjelasan tentang perilaku.
3. Model simbolik, yang melibatkan watak nyata atau rekaan memaparkan perilaku dalam buku-buku, filem, program televisyen, atau media online.


Sumber :


No comments:

Post a Comment