Friday, August 13, 2010

JENIS MODEL BANDURA


Orang yang ditiru tingkahlaku dipanggil model dan tekniknya ialah modeling. Model dapat dibahagikan kepada dua jenis (Ormrod, 2008)
1.    Model sebenar / model simbolik
·         Model sebenar merupakan tingkahlaku orang, haiwan atau objek yang ditiru
·         Maksudnya, seseorang atau sesuatu yang menunjukkan tingkahlaku tertentu
·         Sebagai contoh, Chef Wan merupakan model sebenar apabila dia menunjukkan cara memasak kepada sekumpulan pelajar kursus  memasak

2.    Model simbolik
·         Model simbolik merupakan satu  watak atau seseorang yang digambarkan melalui filem, tayangan televisyen, buku atau media lain.
·         Contohnya watak dalam cerita, tokoh sejarah yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen.


Sumber :
PhD, C. L. (2008). murid dan alam belajar. Kuala Lumpur: kumpulan Budiman SDN. BHD.


No comments:

Post a Comment